Ke Arah Sistem Terbaik Dunia - Transformasi Pendidikan Negara (Bahagian 1)

Transformasi dalam sistem pendidikan negara merupakan suatu keperluan yang  tidak boleh tidak mesti dilaksanakan. Kita sekarang berada dalam Revolusi Industri ke-4 (4th Industrial Revolution), iaitu suatu penggabungan dunia fizikal, digital dan biologikal yang memberi kesan kepada semua disipli …
Pendidik Disember 2017

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Penggerak Pembelajaran Bermakna

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajara …
Pendidik Disember 2017

PIMA Latih Jadi Usahawan

Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA) diwujudkan khas bagi membantu murid yang kurang cemerlang dalam akademik bagi memastikan mereka turut mempunyai masa depan khususnya dalam pasaran pekerjaan kelak.
Pendidik Disember 2017

PIMA - Platform Terbaik Kembang Bakat Murid

Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA) dirangka selaras dengan Aspirasi Sistem dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 iaitu dari segi akses pendidikan; setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka menc …
Pendidik Disember 2017

Bahasa rojak - Ancam Kelestarian Bahasa Melayu

ISU bahasa rojak atau campur aduk bahasa Melayu-Inggeris kini mencetuskan kebimbangan banyak pihak termasuk sarjana dan penggiat bahasa mengenai masa depan bahasa kebangsaan di era globalisasi.
Pendidik November 2017

Harapan Pelihara Martabat BM

Isu bahasa Melayu sentiasa dibangkitkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya ahli bahasa. Isu yang lazimnya timbul ialah bahasa rojak ataupun bahasa rancu.
Pendidik November 2017

Cabaran Bahasa Rojak - Beransur-ansur menghakis kekuatan Bahasa Melayu

Dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, murid digalakkan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Namun apabila berada di luar kelas atau di luar kawasan sekolah, bahasa rojak pula mengambil alih hampir sepenuhnya sebagai bahasa komunikasi.
Pendidik November 2017
Halaman 1 dari 6

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak