PIMA Latih Jadi Usahawan

Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA) diwujudkan khas bagi membantu murid yang kurang cemerlang dalam akademik bagi memastikan mereka turut mempunyai masa depan khususnya dalam pasaran pekerjaan kelak.
Pendidik Disember 2017

PIMA - Platform Terbaik Kembang Bakat Murid

Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA) dirangka selaras dengan Aspirasi Sistem dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 iaitu dari segi akses pendidikan; setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka menc …
Pendidik Disember 2017

Bahasa rojak - Ancam Kelestarian Bahasa Melayu

ISU bahasa rojak atau campur aduk bahasa Melayu-Inggeris kini mencetuskan kebimbangan banyak pihak termasuk sarjana dan penggiat bahasa mengenai masa depan bahasa kebangsaan di era globalisasi.
Pendidik November 2017

Harapan Pelihara Martabat BM

Isu bahasa Melayu sentiasa dibangkitkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya ahli bahasa. Isu yang lazimnya timbul ialah bahasa rojak ataupun bahasa rancu.
Pendidik November 2017

Cabaran Bahasa Rojak - Beransur-ansur menghakis kekuatan Bahasa Melayu

Dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, murid digalakkan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Namun apabila berada di luar kelas atau di luar kawasan sekolah, bahasa rojak pula mengambil alih hampir sepenuhnya sebagai bahasa komunikasi.
Pendidik November 2017

Alat Peranti Bantu P&P - Peraturan Baru Ini Selaras Perkembangan Teknologi Dalam Bidang Pendidikan

Pada sesi persekolahan 2018, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) membenarkan murid sekolah di negara ini membawa alat peranti ke sekolah. Peraturan baru ini selaras perkembangan teknologi dalam bidang berkenaan.
Pendidik November 2017

Inisiatif Lonjak TVET

Bidang Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) wajar diperkasa menjadi sistem arus perdana. Modal insan yang berkemahiran tinggi sangat penting dalam transformasi ekonomi negara dan berfungsi menutup jurang kemahiran yang dihadapi, khususnya oleh industri.  
Pendidik Oktober 2017
Halaman 1 dari 6

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak