Tekanan Emosi Murid : Peperiksaan Semakin Hampir

Setiap tahun bila tiba musim peperiksaan pastinya murid yang mendudukinya baik di peringkat rendah, menengah dan universiti akan menghadapi tekanan.
Pendidik Oktober 2016

Kenali Ancaman Pedofilia

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan jiwa pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (peribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada kanak-kanak (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda).
Pendidik Ogos 2016

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak