TERBITAN SEPTEMBER 2017
IKLAN

Perwarisan Ilmu - Kitakah Pewarisnya?


Kita sering mendengar perkataan “perwarisan”. Ia sering dikaitkan dengan harta benda dan takhta. Umpamanya ungkapan, “Si polan mewarisi harta pusaka ayahnya”, “harta ini diwariskan kepada saya”, “dialah pewaris takhta raja”. Namun begitu, pernahkah anda terdengar ungkapan “perwarisan ilmu”? Wujudkah perwarisan ilmu ini? Bagaimana caranya? Daripada siapakah kita mewarisi ilmu dan kepada siapakah selayaknya ilmu itu diwariskan? Dan soalan cepu emas, layakkah kita digelar pewaris ilmu?

Hakikatnya perwarisan ilmu ini telah berlaku seawal perutusan nabi Adam as ke muka bumi, kemudian ia diwariskan kepada generasi sesudahnya dalam kalangan para nabi dan rasul. Seramai 124,000 orang nabi dan 313 orang rasul diutuskan atas nama perwarisan ilmu melalui wahyu daripada Allah SWT yang meliputi pelbagai ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu ini bertujuan untuk membezakan antara kebenaran dan kebatilan bagi dijadikan panduan hidup di dunia dan di akhirat. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kesinambungan perwarisan ilmu terus diamanahkan kepada ulama (orang-orang yang berilmu) setiap generasi sehinggalah akhir zaman.

Perwarisan ini berlaku secara langsung dari satu generasi kepada generasi sesudahnya sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: Dan Nabi Sulaiman mewarisi (pangkat kenabian dan kerajaan) Nabi Daud dan (setelah itu) Nabi Sulaiman berkata: Wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan); sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia (dari Allah) yang jelas nyata. (al-Quran. Surah al-Naml: 27:16).

Tujuan perwarisan ilmu ini adalah untuk membina generasi mulia mengikut acuan al-Quran sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmatNya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (kandungan al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya) dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab Allah (al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum Syariat) dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.” (al-Quran. Surah Ali Imran: 3 27:16)

Kerana besarnya sumbangan insan-insan dalam perwarisan ilmu ini, maka banyaklah ayat al-Quran dan hadis yang menceritakan kelebihan mereka. Hinggakan Rasulullah SAW mengisytiharkan bahawa “ulama adalah pewaris nabi”.

Dalam konteks pendidikan di Malaysia, guru merupakan insan yang terkelompok dalam perwarisan ilmu ini. Bermula daripada niat ingin menjadi seorang guru, mengharungi jerih perih menimba ilmu, dan kemudiannya menyampaikan ilmu yang dipelajari, maka bergembiralah para guru dengan sabda Rasulullah SAW ini. Diriwayatkan daripada Abu Darda sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Barangsiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, niscaya Allah SWT menyediakan jalan untuknya menuju syurga. Sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya kerana redha kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya ulama dimintakan ampun oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi sampai paus yang di dalam laut. Keutamaan seorang alim atas seorang abid seperti keutamaan bulan atas segala bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang banyak.” (Hadis. Abu Daud dan al-Tirmizi) Sungguh besar kedudukan dan peranan seorang guru dalam Islam!. Melalui hadis ini terdapat LIMA kelebihan ulama atau guru iaitu:

  1. Ditunjukkan jalan ke syurga
  2. Dinaungi sayap para malaikat
  3. Diminta keampunan untuk mereka oleh makhluk di langit dan di bumi
  4. Dinobatkan laksana bulan atas segala bintang
  5. Digelar sebagai pewaris nabi atas perwarisan ilmu

Tiada ungkapan yang lebih bermakna bagi seorang ulama atau guru melebihi daripada pengiktirafan Rasulullah SAW mengenai kemuliaan mereka yang berjalan di atas perwarisan ilmu. Namun, timbul persoalan, layakkah semua ulama atau guru mendapat kemuliaan seperti yang tertera dalam hadis ini? Andainya tidak, bagaimana caranya untuk melayakkan diri mendapat 5 anugerah itu?

Bagaimana Perwarisan ilmu itu berlaku? Dan bagaimana caranya menjadi “ulama pewaris para nabi”?

Perwarisan ilmu ini berlaku apabila adanya peranan seorang guru yang mengajar, mendidik, dan pelajar yang menerima didikan dan ilmu tersebut. Proses inilah yang dinamakan perwarisan ilmu. Bayangkan jika guru ini mewariskan ilmunya kepada pelajar secara ikhlas, sabar dan istiqamah, sudah pasti ia mampu melahirkan generasi sebaik gurunya, malah mungkin lebih baik dari gurunya. Sebagaimana yang berlaku dalam perwarisan ilmu daripada para nabi dan rasul terdahulu sehingga kepada Nabi Muhammad SAW. Perwarisan mereka adalah ikhlas untuk mendapat redha Allah SWT, sabar menghadapi karenah umatnya, tidak menyembunyikan kebenaran dan tetap teguh berdiri walaupun berhadapan dengan pelbagai ujian dan siksaan.

Atas dasar kesucian perwarisan ilmu inilah, maka tertegaknya Islam sehingga hari ini. Inilah suatu nikmat terbesar yang perlu disyukuri oleh umat di akhir zaman ini. Sesungguhnya Islam berdiri pada hari ini di atas keringat, perjuangan dan pengorbanan para nabi, rasul dan ulama sebelum ini. Kitalah generasi akhir zaman yang seharusnya menjadi pewaris mereka menyampaikan ilmu kepada generasi berikutnya. Kitalah yang bertanggungjawab melahirkan tokoh ilmuan acuan Islam sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Nabi Muhammad SAW ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam) dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurnia (pahala) dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaanNya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang-orang yang soleh) terdapat pada muka mereka dari kesan sujud (dan ibadat mereka yang ikhlas). Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam Kitab Taurat dan sifat mereka di dalam Kitab Injil pula ialah: (Bahawa mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya.” (al-Quran. Surah al-Fath: 48:29)

Sebaliknya, jika guru mengkhianati perwarisan ilmu dengan perkara-perkara yang tidak diredhai Allah SWT, maka apakah yang akan berlaku kepada generasi akan datang? Cukuplah dengan hanya menyatakan ketidakikhlasan kita dalam menyampaikan ilmu, sudah pasti membawa kepada kepincangan generasi seterusnya sebagaimana peringatan Allah SWT dalam firmanNya yang bermaksud: “Kemudian Kami jadikan al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang Kami pilih dari kalangan hamba-hamba Kami; maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan tidak mengindahkan ajaran al-Quran) dan di antaranya ada yang bersikap sederhana dan di antaranya pula ada yang mendahului (orang lain) dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah”. (al-Quran. Surah Fatir: 35: 32).

Justeru, marilah kita bersama-sama merenung jauh ke lubuk hati, ikhlaskah kita selama ini mewariskan ilmu kepada anak bangsa? Sabarkah kita sebagaimana sabarnya para ulama sebelum ini dalam menyampaikan ilmu? Adakah kita menyembunyikan mana-mana kebenaran dalam ilmu yang kita miliki? Marilah bersama-sama kita berdoa agar Allah SWT sentiasa memberi petunjuk dan bimbingan agar kita mampu menjadi pewaris para nabi dan seterusnya menjadi guru yang terbaik serta tingkahlaku kita diteladani oleh murid.