TERBITAN SEPTEMBER 2017
IKLAN

Anjakan 5: Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah


Di bawah pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, kejayaan sebuah sekolah bukan sahaja diukur daripada kejayaan akademik, tetapi juga dilihat daripada kemampuan pemimpin sekolah menterjemahkan keberhasilan murid dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sebagaimana yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pemimpin sesebuah sekolah yang mempunyai visi dan perancangan jitu mampu meletakkan sekolah ke satu tahap yang tinggi. Justeru, kepimpinan berprestasi tinggi amat diperlukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan juga sekolah. Hasrat ini terkandung dalam Anjakan Ke-5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 bagi memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Selepas kualiti guru, kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor berasaskan sekolah yang kedua terpenting dalam menentukan keberhasilan murid.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan