TERBITAN OKTOBER 2017
IKLAN

Pengenalan Subjek Sejarah Sekolah Rendah - Pupuk Nilai Nasionalisme Seawal Usia Muda


Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Rendah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di semua sekolah kebangsaan (SK) serta sekolah jenis kebangsaan (SJK) sejak tiga tahun lalu iaitu pada 2014 adalah usaha yang bertepatan dalam memupuk nilai patriotisme dan nasionalisme seawal usia muda murid-murid. Sebelum itu elemen sejarah hanya diterapkan dalam mata pelajaran Kajian Tempatan tetapi dengan pelaksanaan Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Rendah ini maka pengajaran dan pembelajaran (PdP) subjek berkenaan menjadi lebih berfokus kepada sumber dan penghayatan nilai sejarah itu sendiri.

Bersesuaian dengan era ledakan teknologi maklumat dan dunia tanpa sempadan kini, adalah perlu usaha menyemai semangat patriotisme serta cintakan negara dalam jiwa kanak-kanak dilakukan seawal usia muda mereka. Ini adalah penting kerana mereka adalah generasi muda yang bakal memimpin negara pada suatu hari nanti. Sebagai guru mata melajaran Sejarah, penulis sangat bersetuju subjek ini diajar di peringkat sekolah rendah lagi sesuai peribahasa Melayu “melentur buluh biarlah dari rebungnya”.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan