Pusat Sumber Sekolah Cemerlang, Kualiti Akademik Meningkat


Cabaran pendidikan masa kini meletakkan Pusat Sumber Sekolah (PSS) sebagai nadi utama dalam mengerakkan aktiviti-aktiviti yang memberikan impak yang tinggi kepada warga sekolah. PSS merupakan pusat perkhidmatan akses maklumat bersepadu yang mengandungi pelbagai sumber pendidikan dalam bentuk bahan cetak, bukan cetak dan digital. Justeru PSS perlu diurus secara sistematik dan efisien bagi tujuan memupuk tabiat membaca, literasi maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Kementerian Pendidikan telah meletakkan dasar PSS sebagai pemangkin kepada pembangunan aktiviti pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) di sekolah. Dasar Pengurusan PSS diwujudkan untuk memastikan PSS mempunyai koleksi bahan-bahan yang menepati piawaian dan terkini, diurus dengan cekap dan berkesan. Usaha ini adalah selaras dengan Anjakan 7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 untuk memanfaatkan penggunaaan ICT dalam pembelajaran.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan