Azizi Ahmad

Azizi Ahmad

Tujuan program pendidikan guru adalah untuk menghasilkan guru-guru yang mulia, progresif, berilmu, berpandangan saintifik dan komited untuk menegakkan aspirasi pendidikan negara. Program pendidikan guru juga bertujuan untuk menghasilkan pendidik yang menghargai warisan budaya kebangsaan, mampu memastikan matlamat pembangunan modal insan negara tercapai serta membentuk dan memelihara nilai serta norma masyarakat yang bersatu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Pentaksiran adalah komponen penting dalam sistem pengajaran dan pembelajaran (PdP). Bagi yang mempelajari dan memahami mengenai tujuan pentaksiran pastinya akan mengubah pandangan mereka mengenai "pentaksiran formatif" dan "pentaksiran sumatif".

 

Kehidupan di dunia kini berkembang dengan begitu pantas dan cepat sehinggakan apa saja pengetahuan dan kemahiran yang perlu kita pelajari akan bertukar hanya dalam tempoh dekad ke dekad, atau malah tahun ke tahun. Jika itu tidak mencukupi, tumpuan mendalam terhadap pembelajaran dan teknologi pembelajaran akan terus muncul sehingga anda tidak dapat bernafas atau menyedut intipati pembelajaran yang diberikan.

Sebutan “kemenangan” mahupun “mentaliti kemenangan” kadangkala sudah menjadi sesuatu yang agak keterlaluan dan kemestian bukan sahaja dalam sukan dan permainan tetapi hampir semua bidang.

Rabu, 06 September 2017 03:30

From STEM, STEAM to STREAM

“We need a STEM-based workforce, but yet there are many fields that are without competent people.” Children should also enjoy learning voluntarily. That’s what can I capped out from the ‘Taking kids on the STEM route’. (The Star, Education,August 13, 2017).

Media massa kini sering juga melaporkan mengenai kehidupan warga pendidik di Malaysia yang kini agak terubah senario berbanding era sebelumnya. Tugas sebagai pendidik semakin menggunung cabarannya dalam era Pendidikan Abad Ke-21 dan tahap pendidikan anggota masyarakat pula semakin tinggi. Malah dalam kes-kes terpencil, ada pendidik yang telah sampai ketahap tekanan emosi yang kritikal sehingga bertindak tidak wajar, seperti cubaan ‘membunuh diri’ misalnya.

Selasa, 05 September 2017 21:00

Hentikan Budaya “Ya Tuan, Ya Puan”

Di mana saja anda bekerja atau berkhidmat, anda pasti akan bertemu, berjumpa dan mungkin bekerja dengan sebilangan rakan sekerja yang bersikap ‘menurut’, ‘mengangguk’ dan ‘mengiyakan’. Yang menjadi lazimnya, mereka ini jika bersama kita; mereka akan sering bercakap tidak baik mengenai mereka yang berstatus ‘ketua atau pihak atasan’.

In most news and media, it is always stated that school children or students that were bullied. Many seem to ignore that the employees are bullied too. Employees worldwide including educators faced issues on workplace bullying.

Pendekatan pendidikan tradisional dikatakan memberi tumpuan kepada aspek pengajaran dan bukannya pembelajaran. Kita tidak boleh membuat anggapan bahawa setiap apa yang diajar kepada murid akan mampu diserap oleh mereka sepenuhnya. Ia merupakan satu anggapan yang jelas tidak benar.

Dalam konteks pendidikan, matlamat utama mengajar dan memberi syarahan atau disebut juga kuliah adalah untuk mendidik murid dan pelajar. Oleh itu guru dan pensyarah kedua-duanya memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan.

Halaman 1 dari 2