Guru & Aplikasi ICT Dalam PdPc Abad 21


Sesi PdPc menggunakan Google Hangouts. Sesi PdPc menggunakan Google Hangouts.

 

Pendidikan yang bermakna adalah yang membawa kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan segala ilmu serta kemahiran yang diperoleh daripada pendidikan yang diterima boleh diaplikasi atau digunakan oleh individu dalam menjalani kehidupan seharian.

Pengunaan teknologi komu­nikasi dan maklumat (ICT) dalam pendidikan bermakna memanfaatkan kemajuan teknologi moden lagi canggih era digital sebagai pemangkin perkembangan dunia pendidikan. Dengan mengunakan perisian atau aplikasi (software) dan juga perkakasan atau gajet (hardware) ICT sebagai peralatan teknologi pendidikan maka pengajaran dan pembelajaran (PdP) dapat disampaikan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sesi pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc).

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan


Terkini daripada Saifuilnizan Che Ismail

  1. Unsur Didik Hibur Dalam PdPc