Perangi Sikap Etnosentrisme Dalam Diri Murid


Sekolah merupakan institusi pendidikan formal yang berperanan mendidik dan membekalkan murid dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan sebagai menyediakan golongan ini menghadapi tuntutan masa hadapan. Tuntutan masa hadapan ini bukan sahaja memerlukan seorang murid menguasai ilmu, pengetahuan dan kemahiran tetapi juga memahami nilai, norma dan etika kemasyarakatan. Hal ini amat penting bagi murid untuk pembentukan karakter dan membolehkan mereka mengadaptasikan diri menghadapi persekitaran pelbagai etnik dengan minda yang rasional dan terbuka.

Oleh itu, peranan sekolah amat penting dalam menyuburkan minda murid dengan kepentingan nilai hubungan etnik. Usaha ini diperlukan bagi menjamin kelestarian hubungan dan sosialisasi murid merentas etnik bukan sahaja di sekolah tetapi juga untuk dibawa ke dalam masyarakat apabila mereka meninggalkan alam persekolahan.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan