Capaian Internet laju kurangkan beban guru


Sejajar dengan teknologi komunikasi bermaklumat (ICT), kerajaan telah menubuhkan sekolah bestari yang telah memperlihatkan kesungguhan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mentransformasikan pendidikan agar bangsa Malaysia abad ke-21 dapat menguasai teknologi maklumat. Transformasi ini telah mengubah anjakan paradigma guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan negara khususnya dalam meningkatkan minat murid, meningkatkan kreativiti dan pengetahuan mereka melalui penggunaan teknologi multimedia dan jaringan seluruh dunia.

KPM melihat ICT sebagai suatu alat untuk merevolusikan pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi, menstrukturkan organisasi sekolah dengan lebih berkesan, melahirkan hubungan yang lebih kuat di antara sekolah-sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan penguasaan pelajar. Konsep ICT dalam pendidikan dari kaca mata KPM merangkumi tiga polisi utama:

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan