PLICKERS & PdPc Abad 21


Kelas Digital Kelas Digital

Menyedari kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) pada masa kini, maka guru digalakkan untuk mengukuhkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Usaha ini adalah selaras dengan Anjakan 7 Pelan Pembangunan Pendidikan (PPPM) 2013-2028 untuk memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Antara usaha untuk membentuk satu proses pengajaran supaya murid memahami sesuatu konsep adalah dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam bentuk yang boleh difahami oleh murid.

Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna dengan mengintegrasikan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini juga, guru perlu mempunyai kesediaan dan pengetahuan mengenai teknologi yang akan digunakan. Mereka perlu memberi perhatian terhadap bagaimana dan bila teknologi dapat digunakan dengan berkesan di dalam bilik darjah.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk Langgan