PIMA - Platform Terbaik Kembang Bakat Murid


Sekitar Majlis Pelancaran Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA). Sekitar Majlis Pelancaran Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA).

Foto : Farizal Mohd Arif & Koleksi BPTV, KPM

Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA) dirangka selaras dengan Aspirasi Sistem dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 iaitu dari segi akses pendidikan; setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.

Bertepatan dengan Anjakan 1, PPPM 2013-2025 juga menyatakan sistem pendidikan Malaysia akan menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa serta akses kepada bantuan yang bersesuaian dengan keperluan bagi menjamin kejayaan murid di sekolah. Manakala dalam Anjakan 9 pula, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan meningkatkan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas untuk meningkat kualiti pendidikan negara.

 

Log masuk atau Langgan untuk teruskan pembacaan

Seksyen in hanya boleh dilawat diakses oleh ahli yang mempunyai plan pelan langganan yang aktif sahaja.

Langgani
Pendidik dan
jimat RM50!

Langganan anda termasuk :

  • Keahlian Kelab Pendidik
  • Potongan Harga
  • Isu Istimewa
  • Notifikasi berita terkini

Log Masuk LangganLagi dalam kategori ini: