Imbasan PPPM 2013-2025: Ke Arah Pendidikan Bertaraf Dunia

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah) telahpun memasuki tahun ke lima pelaksanaannya. Sebagaimana yang wtelah dilaporkan dalam Laporan Tahunan PPPM yang diterbitkan saban tahun, inisiatif PPPM yang dilaksanakan telahpun mencapai keberhas …
Pendidik Ogos 2017

Anjakan 4: Mentransformasi Profesion Keguruan Menjadi profesion pilihan

Keberhasilan murid banyak bergantung kepada kualiti guru yang mendidik murid di alam persekolahan selama 11 tahun (sekolah rendah dan menengah). Kualiti guru ini tidak hanya merujuk kepada kemampuan mereka dalam pengajaran ataupun membimbing murid ke arah kecemerlangan tetapi hasrat Kementerian Pend …
Pendidik Ogos 2017

Mantapkan Integrasi Nasional Dalam Pendidikan

Negara kita Malaysia masih lagi mempunyai potensi luas untuk terus berkembang maju pada masa akan datang.  Berdasarkan perkembangan semasa tidak mustahil bagi Malaysia Berjaya mencapai matlamat untuk muncul sebagai negara maju menjelang tahun 2020 yang hanya tinggal tiga tahun lagi.
Pendidik Ogos 2017

Masakan Melayu: Satu Selera Satu Rasa

Makanan dan manusia memang tidak boleh dipisahkan, umpama irama dengan lagu atau seperti aur dengan tebing. Oleh sebab itu, ada yang mengandaikan hidup adalah untuk makan tetapi hakikat sebenar ialah manusia makan untuk hidup! Kenyataannya, manusia memang memerlukan makanan sebagai sumber tenaga dem …
Pendidik Julai 2017

Ceritera 7 - Bukan Sekadar Penoreh

Pak Hashim dan Wan Yah bukanlah nama yang begitu asing kepadaku. Suami isteri ini telah kukenali sejak aku kecil lagi. Pak Hashim ialah kawan ayahku, manakala Wan Yah ialah sahabat ibuku. Pasangan bahagia ini telah dikurniai Allah lima orang cahaya mata, iaitu Manan, Osman, Hamdan, Munah, dan Huda.
Pendidik Julai 2017

Rencam & Hebat Cabaran Guru Abad Ke-21

Jika diteliti peranan guru dalam Abad Ke-21 memang rencam dan mencabar. Guru terpaksa memberikan komitmen tinggi demi menggalas tugas sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing murid. Kini dalam era globalisasi yang pantas dan penuh persaingan guru juga terpaksa menghadapi cabaran zaman, tidak boleh …
Pendidik Julai 2017

Perangi Sikap Etnosentrisme Dalam Diri Murid

Sekolah merupakan institusi pendidikan formal yang berperanan mendidik dan membekalkan murid dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan sebagai menyediakan golongan ini menghadapi tuntutan masa hadapan. Tuntutan masa hadapan ini bukan sahaja memerlukan seorang murid menguasai ilmu, penge …
Pendidik Julai 2017

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak