Didik Murid Hargai Ibu Bapa

Ibu bapa merupakan guru pertama dan pendidik berterusan kepada seseorang anak. Dalam hal ini, ibu bapa menjadi sumber sokongan utama kepada anak sehingga anak mampu berdikari dan menceburi bidang kerjaya. Namun, sokongan ini tidak berhenti di situ sahaja. Ibu bapa juga menjadi tempat bergantung kepa …
Pendidik Disember 2017

Frasa: Elakkan Penggunaan Yang Lewah!

Kita sering menemukan frasa yang lewah sama ada dalam lisan ataupun penulisan. Hal ini berlaku demikian kerana pengguna tidak menyedari bahawa dalam bahasa Melayu terdapat beberapa perkataan yang mengandungi makna “banyak”, iaitu lebih daripada satu orang, benda, perkara atau sebagainya.  
Pendidik November 2017

Ceritera 11 - Penanggal

Segala-galanya bermula pada Disember itu. Waktu itu banyak majlis perkahwinan dilangsungkan di sekitar kampungku. Namun, aku yang ketika itu baru berusia 10 tahun tidak langsung ambil kisah. Masakan aku yang masih hijau ini mendapat jemputan untuk menghadiri mana-mana kenduri kahwin melainkan jika i …
Pendidik November 2017

Rumah Melayu Tradisional Unik dan Estetik

Rumah merupakan tempat kediaman yang dibina, bersifat kekal, dan dihuni manusia dalam suatu tempoh tertentu. Pembinaan sesebuah kediaman di sesuatu tempat kebanyakannya dipengaruhi oleh kemudahan setempat, kejiranan, kepercayaan, dan keselamatan. Rumah juga merupakan keperluan asas yang kedua pentin …
Pendidik November 2017

Usaha Didik Akhlak Perlu Diperhebat

USAHA mendidik akhlak anak-anak sejak dari kecil perlulah diberi perhatian yang serius dan berterusan. Melalui usaha inilah anak-anak kemudiannya akan menjadi murid tertib dan berhemah yang seterusnya akan menjadi pemangkin kepada pembinaan negara bangsa. Mereka adalah bakal pewaris negara kita yang …
Pendidik November 2017

Memupuk Komunikasi Efektif Sekolah - Ibu Bapa

Sekolah memainkan peranan penting dalam merancang dan merealisasikan makna kerjasama antara keluarga dan sekolah. Dalam hal ini, peranan sekolah untuk bekerjasama dengan ibu bapa tidak mungkin dapat membuahkan hasil jika sekolah gagal membentuk kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah.
Pendidik November 2017

Anjakan 7: Memanfaatkan ICT Untuk Tingkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information Communication and Technology (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) dilihat semakin penting. ICT merujuk kepada teknologi seperti perkakasan, perisian, telekomunikasi dan rangkaian sama ada dalam bentuk yang nyata (tangible) (conto …
Pendidik November 2017

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak