JULAI 2017

Tahun ini buat kali pertama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengadakan undian secara serentak di semua negeri bagi memilih kontraktor untuk melaksanakan semua Projek Penambahbaikan dan Penyenggaraan Sekolah Menggunakan Peruntukan Tabung Khas (PPKHAS) 2017 di seluruh negara.


IKLAN
Promosi Langganan Pendidik