Berkatalah Yang Baik, Atau Lebih Baik Diam

Komunikasi merupakan medium utama manusia memahami antara satu sama lain. Komunikasi yang baik menghasilkan keharmonian dalam sesuatu hubungan sama ada dalam organisasi, masyarakat, kejiranan dan kekeluargaan. Namun, kegagalan berkomunikasi dengan baik menyebabkan berlakunya perselisihan dan salah f …
Pendidik Mac 2018

IQRA' Bukan Sekadar Perintah Membaca

ISLAM adalah agama yang sentiasa menitikberatkan ilmu pengetahuan. Sejarah penurunan al-Quran mencatatkan bahawa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mementingkan ilmu pengetahuan. Hal ini bertepatan dengan penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perintah membaca.
Pendidik Februari 2018

Berfikirlah Dengan Hati

Berfikir dengan hati? Selama ini kita tahu berfikir menggunakan akal fikiran. Bagaimana pula caranya berfikir menggunakan hati? Yang menariknya penyataan “berfikir dengan hati” terkandung dalam al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya sumber yang menyatakan bahawa berfikir adalah kerja hati.
Pendidik Disember 2017

Mencari Keberkatan Masa

Setiap orang memiliki 24 jam setiap hari. Namun penggunaan 24 jam sehari adalah berbeza di antara satu sama lain. Ada orang dapat memenuhi masanya dengan melaksanakan pelbagai perkara yang bermanfaat dalam tempoh 24 jam seolah-olah ia mempunyai masa lebih daripada 24 jam sehari. Manakala ada orang y …
Pendidik November 2017

Mendidiklah Dengan Ikhlas Tanpa Batas

Pengorbanan seorang guru cukup besar dalam mendidik dan membimbing anak bangsa. Harapan mereka menggunung tinggi untuk melihat anak didiknya menjadi orang yang berguna kepada diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Mereka sanggup berkorban demi mencapai hasrat tersebut. Malah mereka lebih meng …
Pendidik Oktober 2017

Perwarisan Ilmu - Kitakah Pewarisnya?

Kita sering mendengar perkataan “perwarisan”. Ia sering dikaitkan dengan harta benda dan takhta. Umpamanya ungkapan, “Si polan mewarisi harta pusaka ayahnya”, “harta ini diwariskan kepada saya”, “dialah pewaris takhta raja”. Namun begitu, pernahkah anda terdengar ungkapan “perwaris …
Pendidik September 2017

Mencari Lailatul Qadar

Allah SWT berjanji akan meningkatkan gandaan pahala kepada setiap orang Islam yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadat sepanjang hidup. Setiap hari adalah hari beribadat malah bekerja juga termasuk dalam kategori ibadat. Dengan bekerja, seseorang itu dapat memperoleh rezeki yang halal bagi m …
Pendidik Jun 2017
Halaman 1 dari 2

Promo Widad Kembara Kembara Widad - EP01 - Langgar, Kedah Kembara Widad - EP02 - Bagan Serai, Perak Kembara Widad - EP03 - Santan, Perlis Kembara Widad - EP04 - Baling, Kedah Kembara Widad - E05 - Batu Kurau, Perak